Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 6 lutego 2023 09:30

Niebawem dobiegną końca prace projektowe przy przebudowie i rozbudowie odcinków dróg powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji  Strategicznych. Chodzi o fragmenty czterech dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec, w tym długo wyczekiwaną przebudowę jezdni na odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzyżowania na Lubienie. Tymczasem zakończyły się prace remontowo – montażowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, zarządzanych przez Powiat. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach wykonał w ostatnim czasie szereg prac remontowo-montażowych na drogach powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa. 
I tak wyremontowane zostały m.in. fragment chodnika wraz z peronem przy przystanku autobusowym w Tychowie Nowym, chodnik w Kałkowie, uszkodzone elementy pasa drogowego na ul. Starachowickiej w Lubieni, pobocze jezdni wraz ze skarpą nasypu w Brzeziu, uszkodzony przepust w Stawie Kunowskim, odwonienie na skrzyżowaniu ul. Radomskiej z ul. Nadrzeczną w Brodach czy zaniżone wpusty uliczne i włazy studni kanalizacyjnych na drogach powiatowych. Umocniono też rów przydrożny przy drodze powiatowej Tychów Nowy – Ostrożanka, a w miejscowościach Nowy Bostów, Modrzewie i Łomno naprawiono uszkodzone umocnienia. Uzupełniono także ubytki w poboczach m.in. w Lipiu, a w miejscowości Jagodne, w okolicy jednej z działek, oczyszczono rów przydrożny. Zamontowano także stalową barierę ochronną przy ulicy Langiewicza w Wąchocku, ogrodzenie łańcuchowe przy ulicy Radomskiej w Starachowicach, a na ulicy Warszawka – wyspowe progi zwalniające. A wszystko dla poprawy bezpiecznego użytkowania tych dróg. 
Łączna wartość tych prac, jak informuje Andrzej Klimczak – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, wyniosła 384 203,78 zł. Zostały one sfinansowane ze środków własnych. 

Fotografia z części wykonanych zadań

Montaż bariery ochronnej, stalowej na ulicy Langiewicza w Wąchocku 
Umocnienie rowu przydrożnego przy drodze powiatowej Tychów Nowy - Ostrożanka 
Wykonanie odcinka chodnika wraz z peronem przy przystanku autobusowym w Tychowie Nowym
Naprawa uszkodzonych umocnień rowu przydrożnego przy drodze powiatowej w miejscowościach Nowy Bostów, Modrzewie, Łomno 
Montaż progów zwalniających wyspowych na ulicy Warszawka w Starachowicach
Montaż ogrodzenia łańcuchowego przy ulicy Radomskiej w Starachowicach 
Remont zaniżonych wpustów ulicznych i włazów studni kanalizacyjnych na drogach powiatowych 

/Anna Ciesielska/

Fot. ZDP w Starachowicach