Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 21 lutego 2023 13:16

Prawie 100 mieszkańców naszego powiatu z różnego rodzaju niepełnosprawnościami skorzysta w tym roku z pomocy asystenta osobistego. Jest to zasługą pozyskanych pieniędzy z Funduszu Solidarnościowego. Dla wielu oznacza to szansę na większą aktywność. 

Powiat Starachowicki po raz pierwszy sięgnął po środki z programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W efekcie otrzymaliśmy ponad 1mln 300 tys. zł z Funduszu Solidarnościowego. Umowa w tej sprawie została podpisana 21 lutego br. w Świętokrzyski Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Dokument sygnowali podpisami: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, a z ramienia powiatu - starosta Piotr Ambroszczyk, wicestarosta Dariusz Dabrowski i skarbnik Magdalena Zawadzka. 

Dzięki temu będziemy mogli sfinansować usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dając w ten sposób szansę na większą aktywność i niezależność mieszkańcom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 
Chodzi o pomoc w dotarciu m.in. do pracy, szkoły, placówki medycznej itp. Z pomocą asystenta będą mogli załatwić niezbędne formalności w urzędzie, zrobić zakupy, pójść do teatru, muzeum, kina, galerii sztuki czy na wystawę, innymi słowy uczestniczyć w życiu społecznym. O tym jak bardzo jest to potrzebne świadczy najlepiej liczba złożonych wniosków. W ciągu zaledwie trzech tygodni do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach wpłynęło 99 podań, w tym:

  • 26 od osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 62 od osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 10 od osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 1 na rzecz dziecka do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Gros z nich, bo aż 70 pochodziło od mieszkańców Starachowic, a 29 od mieszkańców pozostałych gmin w naszym powiecie. 
Część z nich korzystała już z takich usług w ramach pomocy świadczonej przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach bądź ośrodki pomocy społecznej działające w gminach. Ale są również tacy, którzy skorzystają z nich po raz pierwszy. 
- Aktualnie jesteśmy na etapie weryfikacji wniosków – informuje Michał Stępień - pełniący obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, które zajmuje się realizacją tego programu w naszym powiecie. 

Ile godzin dla jednej osoby? 

Zgodnie z założeniami projektu, jedna osoba może otrzymać miesięcznie - w zależności od posiadanego orzeczenia i stwierdzonej niepełnosprawności - maksymalnie 40 godzin (w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną) 60 godzin (znaczny stopień niepełnosprawności) lub 70 godzin (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;) usług asystenckich.
Chyba, że chodzi o dzieci lub dorosłych, na których opiekunowie pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Wtedy uprawnieni mogą otrzymać miesięcznie maksymalnie 30 godzin usług asystenckich.
Trzeba pamiętać, że jeśli osoba z niepełnosprawnością korzysta z innych programów, otrzymując w nich wsparcie asystenta, to godziny z tych programów sumują się, a ich liczba nie może być wyższa, od tych podanych. 
Warto jednak podkreślić, że są to górne limity godzin, określone w programie, a nie koniecznie te faktycznie przyznane. W praktyce wszystko zależy od liczby wniosków oraz wielkości funduszy. I tak, w przypadku naszego powiatu, mieszkańcy będą mogli korzystać w zależności od stopnia niepełnosprawności maksymalnie z  46 godzin usług asystenta miesięcznie. 
Warto też wiedzieć, że w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z opieki społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące identyczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

/Anna Ciesielska/