Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 20 kwietnia 2023 09:21

Znamy już wykonawców inwestycji związanej z budową wiaduktu w Starachowicach. Będą to firmy: TRAKCJA S.A.z Warszawy i Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT z Chmielnika. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach dokonał wyboru wykonawcy inwestycji pn. : „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach oraz nadzoru nad tą budową:
Do realizacji wybrano firmę :” TRAKCJA S.A. z Warszawy, która zaproponowała kwotę 70 045 086,31 zł, a do nadzoru - Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT z Chmielnika, które złożyła ofertę na kwotę 936 030,00 zł, jak poinformował starosta Piotr Ambroszczyk. 
- Pozostałym oferentom przysługuje 10 dni na ewentualne wniesienie odwołania. Jeżeli do 29 kwietnia br. nie wpłyną żadne odwołania, będziemy mogli podpisać umowy – zapowiedział starosta, dziękując całemu zespołowi Zarządu Dróg Powiatowych za sprawne przeprowadzenie postępowania. 
Szczególnie podziękowania kierował pod adresem dwóch pracownic – Martyny Niewczas i Małgorzaty Szczytukowicz – które zajmowały się osobiście postępowaniem. 
- To był ogrom pracy, tysiące stron dokumentów, które trzeba było wnikliwie przeanalizować i zweryfikować – mówił starosta, który dziękując ponownie rządowi za przyznane dofinansowania z Polskiego Ładu. To dzięki dotacji, jak przypomniał, Powiat może realizować tę inwestycję, która wpłynie znacząco na jego rozwój. 


Bez wątpienia będzie to najbardziej skomplikowane przedsięwzięcie na terenie naszego powiatu, zarówno pod względem projektowym, technicznym, jak i wykonawczym, o czym mówił na konferencji Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek. 
- Inwestycja będzie przebiegać w najbardziej newralgicznym punkcie w mieście czyli w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Starachowice Zachodnie, w miejscu, gdzie obecnie jest budowane centrum komunikacyjne Starachowic, mamy linię kolejową nr 25, sieci kanalizacji deszczowej, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe, ale też cały ciąg komunikacyjny, co powoduje że do ostatniego dnia będzie to bardzo trudne zadanie inwestycyjne – stwierdził J. Materek. - Liczymy się również z wystąpieniem pewnych trudności, które są przecież nieuniknione i które trudno przewidzieć na etapie projektowania. Jestem jednak przekonany, że uda się je pokonać i w niedługim czasie staniemy się użytkownikami tego wspaniałego wiaduktu, który połączy dwie części Starachowic – powiedział J. Materek. 


Będzie on perełką nie tylko naszego powiatu, ale i województwa, bo tego typu konstrukcji próżno szukać obecnie w naszym regionie. 
- Do tej pory w województwie nie było konstrukcji łukowej. Myślę, że będzie on elementem wielu pocztówek, ludzie będą przychodzić i robić sobie tu zdjęcia – uważa Andrzej Klimczak – dyrektor ZDP w Starachowicach. Sam wiadukt będzie podświetlony, a iluminacja - sterowana zdalnie. 
Na wykonanie prac wykonawca będzie miał maksymalnie 21 miesięcy od chwili podpisania umowy. Trzeba jednak pamięć, że wiadukt jest tylko częścią, wprawdzie największą, lecz nie jedyną tego zadania. W ramach inwestycji powstanie także parking na terenie SSE i układ odwodnienia deszczowego w Starachowicach Zachodnich.