Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 21 kwietnia 2023 08:21

Starosta Piotr Ambroszczyk nagrodził zwycięzców Powiatowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych naszego powiatu, organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Była to już 16 edycja zmagań, które objął swym patronatem. 

Rywalizacja miała formułę dwuetapową. Pierwszym zadaniem uczestników było przygotowanie i przesłanie pracy multimedialnej na temat dronów w kontekście nowoczesnej technologii w służbie człowieka. Druga część polegała na rozwiązaniu testu z wiedzy o technologii informatycznej.
Na konkurs wpłynęło 16 prac. Były to klasyczne prezentacje multimedialne, prezentacje w formie video, strony internetowe i filmy, w których przedstawiono definicję dronów, ich historię, rodzaje i budowę, a także szerokie zastosowanie od branży rozrywkowej, reklamowej i turystycznej po medyczną i ratowniczą. Nie pominięto także rolnictwa, ochrony środowiska, przemysłu, a nawet w eksploracji kosmosu.
Uczniowie i ich opiekunowie wzięli też udział w pokazie sterowania dronami przygotowanym przez Mariusza Nowaka i Piotra Niewiadomskiego – nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych w Technikum nr 2. Niektórzy mieli możliwość spróbować pilotażu bezzałogowców.
Komisja konkursowa po wnikliwej analizie, oceniła nadesłane prace, a następnie - po uwzględnieniu wyników z testu - przyznała nagrody i wyróżnienia, podczas finału, który odbył się 20 kwietnia br. 
I tak, pierwsze miejsce zdobył Krzysztof Iwoła ze Szkoły Podstawowej w Gadce
Drugą lokatę zajął Dawid Kułaga uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach
Trzecie miejsce przypadło Magdalenie Bogacz ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach
Największą ilość punktów w drugim etapie uzyskał Bartosz Ambroszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach – zdobywca czwartego miejsca.
Wyróżnienia otrzymali: Michał Matysek ze Szkoły Podstawowej W Rzepinie oraz Michał Kowalski ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach.
Nagrody wręczali zwycięzcom – starosta Piotr Ambroszczyk, Marcin Wrona - przedstawiciel Komisji Zakładowej MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach oraz  dyrektor Grażyna Małecka, gratulując wiedzy oraz umiejętności.  
Dyplomy i upominki otrzymali także opiekunowie uczniów: Małgorzata Spadło – SP w Gadce, Mirosława Latała – SP w Rzepinie, Damian Niebudziński – SP nr 1 w Starachowicach, Dariusz Bogacz - SP nr 6 w Starachowicach, Joanna Kułaga - SP nr 9 w Starachowicach, Lidia Szeląg - SP nr 10 w Starachowicach, Agnieszka Pachocka - SP nr 11 w Starachowicach.

/Anna Ciesielska/