Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 21 kwietnia 2023 12:19

Powiat Starachowicki zainicjował rozmowy z Lasami Państwowymi w sprawie należytego zadbania o teren nieczynnych torowisk kolei wąskotorowych, zwłaszcza tych które mogą być wykorzystane w przyszłości na szlaki piesze i rowerowe. W spotkaniu, które odbyło się 19 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, uczestniczyli również przedstawiciele gmin, PTTK, a także organizacji i instytucji, związanych z turystyką. 

Budowana często w trudno dostępnych terenach, na potrzeby górnictwa i licznych zakładów drzewnych zlokalizowanych na terenie Puszczy Świętokrzyskiej. Starachowicka Kolej Wąskotorowa dzisiaj jest elementem niezwykle cennego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Warto więc zadbać o jak najlepsze zachowanie torowisk, także tych już nieczynnych. I temu właśnie poświęcone było spotkanie przedstawicieli Lasów Państwowych, samorządów, PTTK, a także organizacji i instytucji, zajmujących się turystyką, jakie odbyło się 19 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, a którego inicjatorem był Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek. 

- Chcemy, żeby Lasy Państwowe uwzględniły potrzebę usuwania samosiejek na nieczynnych torowiskach, które niejednokrotnie niszczą cenne dziedzictwo historyczne związane z transportem kolejami wąskotorowymi – mówi Jerzy Materek. - Wspólnie z pracownikami Nadleśnictw chcemy wykonać inwentaryzację torowisk po nieczynnych kolejkach wąskotorowych oraz przeanalizować które z nich mogłyby wykorzystane na wytyczenie szlaków pieszo-rowerowych.
Propozycja została przyjęta z dużym zainteresowaniem. Inwentaryzacja będzie prowadzona sukcesywnie. Pierwsze wyjście w teren odbędzie się po majowym weekendzie. Kolejne w następnych, terminach, ustalanych z poszczególnymi nadleśnictwami. 

/Anna Ciesielska/