Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 25 kwietnia 2023 14:54

Niespełna 20 tys. zł więcej niż wynikało to z algorytmu trafi w tym roku do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są to środki poza algorytmowe, które zostaną spożytkowane na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. 

25 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach starosta Piotr Ambroszczyk wspólnie z wicestarostą Dariuszem Dąbrowskim podpisał aneks określający wysokość środków przyznanych placówce z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok.

Oprócz dotychczasowych funduszy z Województwa Świętokrzyskiego (502 200 zł) i 1 674 000 zł środków algorytmowych z PFRON-u znalazły się w również dodatkowe pieniądze w kwocie 19 800 zł. Są to środki z PFRON –u przyznane poza algorytmem, w odpowiedzi na zgłoszone wcześniej zapotrzebowanie.

- Wiemy, że w przypadku samorządu kwoty te nie są duże, ale mamy nadzieję, że pomogą w rozwijaniu placówki – mówiła podczas podpisania aneksu Renata Janik, wicemarszałek Województwa świętokrzyskiego.

Obecnie na terenie naszego regionu działa siedem zakładów aktywności zawodowej, w tym tylko jeden (nasz), prowadzony przez samorząd. Pozostałe prowadzą: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski (w Końskich), Caritas Diecezji Kieleckiej (w Kielcach), Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” (w Kielcach), Fundacja Gramy z Tobą (w Kielcach), Caritas Diecezji Sandomierskiej (w Sandomierzu) i  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (w Chmielniku).

W tym roku mają powstać dwa kolejne, prowadzone przez Fundację Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży, a także Caritas Diecezji Kieleckiej.