Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 10 maja 2023 16:30

Powiat pozyskał niespełna 50 tys. zł od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy torowisku zabytkowej Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 10 maja br. podpisana została umowa na udzielenie dotacji. Pozwoli ona na przeprowadzenie prac mających na celu bieżące utrzymanie linii na odcinku Iłża – Marcule.

W ramach pozyskanych funduszy Powiat planuje wymianę części starych, drewnianych, skorodowanych biologicznie i uszkodzonych podkładów kolejowych wraz z dokręceniem śrub na stykach i elementów mocujących. Oczyszczone zostaną także nasypy i udrożnione rowy wraz z przepustami. Uzupełniona zostanie też tłuczniem podbudowa torowiska. Wszystkie te prace odbywać się będą na odcinku Iłża- Marcule. Zgodnie z harmonogramem, od czerwca do końca października br., a ich szacowana wartość to blisko 100 tys. zł. Połowę z tej kwoty pokryje dotacja Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, z którym 10 maja br. podpisana umowa.

Druga część środków podchodzić będzie z budżetów: Powiatu Starachowickiego, który jest właścicielem SKW i Gminy Iłża, która wspiera utrzymanie kolejki.

Przypominamy, że Starachowicką Kolej Wąskotorową Starachowice Wsch. Wąskotorowe - Iłża powstałą na bazie XIX wiecznych kolei leśnych, oddano do eksploatacji w 1950r. Była ona wykorzystywana przez PKP, zarówno do przewozów towarowych, jak i pasażerskich. I funkcjonowała do 1997 r., kiedy ją zawieszono. Powiat przejął od PKP zabytkową kolej wąskotorową. W istocie było to jednak zdekompletowane torowisko i nienadający się do użytku tabor. W maju 2004 r. przywrócony został ruch turystyczny na odcinku Starachowice – Lipie, a od 2008 r. na odcinku Iłża – Marcule. Obecnie Starachowicka Kolej Wąskotorowa wykorzystywana jest w celach turystycznych, kursuje w sezonie letnim. W związku z prowadzonym przewozem, niezbędna jest ciągła poprawa stanu technicznego torowiska. Planowane prace mają na względzie bieżące utrzymanie linii kolejowej i utrwalenie substancji zabytkowej obiektu.

/Anna Ciesielska/