Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 18 maja 2023 12:51

O nowe książkowe pozycje wzbogacą się wkrótce szkolne książnice w trzech powiatowych placówkach: I i II LO oraz Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach. Jest to zasługą pozyskanego dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. 18 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach podpisana została umowa w tej sprawie. 

Powiat Starachowicki otrzymał w tym roku wsparcie finansowe w wysokości 36 tys. zł z dotacji celowej budżetu państwa na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. 
Umowa w tej sprawie podpisana została 18 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w  Kielcach. Dokument sygnowali podpisami: wojewoda Zbigniew Koniusz, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, Członek Zarządu  Jerzy Materek i Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka. A towarzyszył im przy tym Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. 

Dzięki tym środkom doposażone zostaną biblioteki w trzech szkołach: I i II LO oraz Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach. Każda placówka otrzymała po 15 tys. zł, z czego 12 tys. zł stanowić będzie dotacja z NPRCz 2.0., a pozostałe 3 tys. zł pochodzić będzie z budżetu powiatu. 

W przypadku I LO pieniądze mają być przeznaczona za zakup książek i elementów wyposażenie do biblioteki, a w przypadku dwóch pozostałych szkół tj. II LO i ZSZ nr 1 – dodatkowo także na działania promujące czytelnictwo. 


***

Z pomocą Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa wzbogacamy księgozbiory szkolnych bibliotek. Ożywiamy i mobilizujemy do działania na rzecz rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży – nie tylko biblioteki, ale całe szkoły, co jest niezwykle ważne w świecie zdominowanym przez internet i komputery.
W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystały : III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Starachowicach.