Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 30 czerwca 2023 12:23

Powiat wprowadza wsparcie opiekuńcze dla pacjentów starachowickiego szpitala, opuszczających placówkę po ciężkich zabiegach operacyjnych (np. amputacjach) czy z głęboką niepełnosprawnością, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w pełni samodzielnie egzystować i właściwie zadbać o swoje potrzeby. Trafią oni pod skrzydła specjalnego koordynatora, który pokieruje pomocą.  

Zdarza się, że pacjenci po zakończonym leczeniu wymagają kontynuacji świadczeń medycznych np. w zakresie rehabilitacji czy zaopatrzenia w sprzęt medyczny/rehabilitacyjny, wsparcia opiekunki lub asystenta rodziny. W takich przypadkach niezbędna jest indywidualna pomoc polegająca na dostarczaniu kompleksowych informacji z określonego obszaru (np. usług zdrowotnych, opiekuńczych, socjalnych), potrzebnych wzorów wniosków/formularzy i wsparciu przy ich wypełnianiu, a także pośredniczeniu przy dopełnianiu różnych formalności w podmiotach i instytucjach.

Od tej pory Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej (PZOZ), Centrum Usług Społecznych (CUS) i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) realizując swoje statutowe cele będą działać w sposób skoordynowany.

Szpital, oprócz przeprowadzenia procesu leczenia, zajmie się rozpoznaniem potrzeb pacjenta, zapewnieniem kontynuacji udzielanych świadczeń zdrowotnych  i poinformowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o konieczności dalszego wsparcia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Będzie za to odpowiedzialny pracownik socjalny.

Po stronie PCPR- u leżeć będzie ułatwienie, pacjentom i ich rodzinom, nawiązania kontaktu z innymi podmiotami np. Centrum Usług Społecznych czy gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Z kolei CUS obejmie pacjentów i ich rodziny opieką we właściwym zakresie.

A wszystko po to by kompleksowo wesprzeć pacjentów, którzy  nie mogą w pełni samodzielnie egzystować i właściwie zadbać o swoje potrzeby. Koordynacją tych działań zajmie się PCPR.

Więcej informacji na ten temat opublikujemy wkrótce.