Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 17 lipca 2023 08:12

Powiat Starachowicki pozyskał 995 000 zł dla na prace konserwatorskie przy obiekcie wielkiego pieca z 1899 r. będącego częścią stałej ekspozycji Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zostaną wykorzystane na odbudowę elementów metalowych instalacji wielkopiecowych.

Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk kieruje słowa podziękowania dla parlamentarzystów ziemi starachowickiej, radnych sejmiku oraz radnych powiatowych za współpracę skutkującą tak dobrym efektem, jaki przekazano na konferencji prasowej w dn. 14.07.2023 r. na terenie Muzeum. 

Jak poinformował Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Lipiec, ogółem na ochronę zabytków w powiecie starachowickim z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udało się pozyskać ponad 5 milionów złotych na 7 zadań, m.in. na konserwację kościołów w Krynkach, Mircu, Świętomarzy,  Chybicach i Wąchocku, i nie jest to koniec tego programu, ale zapowiedziane są kolejne etapy, w których również będzie można starać się o środki finansowe.