Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 5 września 2023 15:00

Certyfikat plebiscytu Maluchu na brzuchy dla szpitala w Starachowicach  Starachowicki PZOZ po raz kolejny został liderem ogólnopolskiego rankingu organizowanego przez Fundację Rodzić po Ludzku w zakresie opieki okołoporodowej, tym razem jedynego w Polsce plebiscytu #MaluchyNaBrzuchy. Akcja poświęcona jest ocenie przestrzegania nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu „skóra do skóry” tuż po porodzie.

Załoga Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego z Salą Porodową oraz Neonatologicznego przykłada szczególną wagę do tworzenia więzi i bliskości matki z dzieckiem od pierwszych chwil jego życia. Kontakt „skóra do skóry” jest prowadzony nie tylko po porodzie siłami natury, ale także po cięciu cesarskim. Możliwość kangurowania mają również ojcowie. Starania zespołu w tym zakresie zostały już docenione przyznaniem w 2022 roku Certyfikatu „Szpital Przyjazny Kangurom”, jako jedynemu Szpitalowi w województwie świętokrzyskim. Teraz dołącza kolejny Certyfikat - Złoty medal w rankingu „Maluchy na Brzuchy 2023”. 

Starachowicka praktyka wynika z konsekwentnego realizowania standardów opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia*. To zasługa nie tylko załogi, która zachęca matki i ojców do bezpośredniego kontaktu z noworodkiem niezależnie od rodzaju porodu, ale przede wszystkim kobiet, które pozytywnie oceniły nasz podmiot leczniczy.
Ranking #MaluchyNaBrzuchy powstaje na bazie odpowiedzi udzielanych przez kobiety w ankiecie „Głos matek” (z lat 2021 – 2023 zebranych w sierpniu 2023 roku). Jest ona dostępna na portalu http://gdzierodzic.info prowadzonym przez Fundację Rodzić po Ludzku, w którym Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach również góruje w rankingu Szpitali zajmując pierwsze miejsce. 

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r. w sprawie „Standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”.     
 

Źródło informacji: PZOZ Starachowice