Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 19 września 2023 13:14

Logo aktywny samorządJesteś osobą niepełnosprawną? Chcesz otrzymać dofinansowanie do nauki w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub do przeprowadzenia przewodu doktorskiego? Teraz możesz to zrobić! Złóż wniosek w ramach programu „Aktywny samorząd”. Masz na to czas do 10 października br. Szczegóły poniżej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach informuje o naborze wniosków o dofinansowanie w Module II programu „Aktywny samorząd” – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w :

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. 
Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w roku akademickim 2023/2024 można składać do dnia 10 października 2023r.  

  • drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl
  • w wersji papierowej - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ul. Złota 6.