Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 21 września 2023 08:30

Blisko 13 mln zł – to wartość inwestycji, realizowanych aktualnie przez Powiat Starachowicki w szkołach. Oprócz hali sportowej przy ZSZ n3 w Starachowicach, gruntowną termomodernizację przechodzi też ZSZ nr 2 w Starachowicach wraz z dwiema pracowniami CKZ. Trwają też prace przy budowie nowego boiska przy II LO, a finał niebawem. 

Prace remontowe w ZSZ nr 3 powoli dobiegają już końca. Wcześniej wyremontowany został budynek główny, teraz trwają prace w hali sportowej.

W ramach „Modernizacji obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego” wykonywany jest remont tego obiektu. Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych, remont chodników wokół budynku, wymianę instalacji:  wodno – kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznych, a także posadzki na sali gimnastycznej, montaż wentylacji, zakup i montaż krzesełek na widowni, a także sprzętu sportowego i wyposażenia.

Na początku roku wyremontowane zostały wszystkie zaplecza sanitarne i magazynowe, a także trybuny. Teraz trwa termomodernizacja obiektu i płyty głównej boiska, a właściwie zmierza już do finiszu. Aktualnie montowana jest wentylacja, prowadzone są również prace wykończeniowe oraz zewnętrzne polegające na ociepleniu ścian. Całość kosztować będzie ok. 5,6 mln zł.

W zakresie tego zadania jest również budowa nowego boiska przy II LO wraz z całą infrastrukturą techniczną. Teren jest już przygotowany. Wykonano drenaż dla odprowadzenia wód opadowych, przebudowano kanalizację deszczową i wykonano podbudowę  pod nowe boisko. Jesienią obiekt powinien być już gotowy.

W ramach „Poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”, gruntowną termomodernizację z remontem przechodzi Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach wraz z dwoma pracowniami Centrum Kształcenia Zawodowego. W przypadku tej pierwszej placówki  to pierwszy tak duży remont od jej powstania czyli od 1948 r.

Zmieni się bardzo dużo. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowano system grzewczy oraz zaopatrzenia w ciepłą wodę. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz klas i pracowni, a także sanitariatów.

Dodatkowo ocieplane są także ściany. Wkrótce zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, a stare oświetlenie, powoli zastępuje już  nowoczesne ledowe. Budynek będzie ciepły i dobrze wyizolowany, co wpłynie znacząco na poprawę warunków nauki i obniżenie kosztów jego użytkowania.

Inwestycja opiewa na ponad 7 mln zł, z czego blisko połowę pokrywa dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” – Oś priorytetowa 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego”.