Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 22 września 2023 15:13

„Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych – temat aktualny od zawsze” to tytuł konferencji, jaka odbyła się 22 września  w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy, a także służby mundurowe z trzech powiatów: starachowickiego, skarżyskiego i ostrowieckiego, którzy zgłębiali swą wiedzę więcej na temat zagrożeń, stwarzanych przez nowe narkotyki, środki psychoaktywne,  a także przeciwdziałania uzależnieniom. Uczestniczył w niej również starosta Piotr Ambroszczyk. 

Organizatorem wydarzenia byli:

  • Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach
  • Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki
  • Policja Świętokrzyska.

Konferencja wpisała się doskonale  w realizowany w naszym mieście oraz powiecie projekt „Dajemy nadzieje działając – Trzeba zacząć od dorosłych”, dofinansowany zarówno przez Powiat Starachowicki, jaki i Gminę Starachowice.

Uczestnicy, a byli to dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy, a także służby mundurowe z trzech powiatów – skarżyskiego, starachowickiego i ostrowieckiego – mieli okazję wysłuchać szeregu wykładów poświęconych aktualnym zagrożeniom zdrowia publicznego.

O tych dotychczasowych, mówiła Ewa Ziemkiewicz – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Kielcach.

Nowe narkotyki w innej perspektywie przedstawił zebranym Radosław Gruss – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie. Było też o profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych, którą przybliżyła zabranym Marzanna Kostecka – Biskupska ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

A wszystko po to by uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń, stwarzanych przez nowe narkotyki, środki psychoaktywne,  a także przeciwdziałania uzależnieniom, co w konsekwencji przełoży się później na profesjonalizację służb i instytucji działających w obszarze pomocy osobom i rodzinom w kryzysie.

- Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tej konferencji – stwierdził starosta Piotr Ambroszczyk, który od lat zaangażowany jest w profilaktykę.

- To bardzo cenna inicjatywa. Bo tylko posiadając wiedzę na temat aktualnych zagrożeń, będziemy mogli im przeciwdziałać – uważa starosta.