Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 20 października 2023 15:19

Trwają prace przy budowie wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Aktualnie wykonano ponad 2% kontraktu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem finansowo-rzeczowym. Niebawem rozpocznie się palowanie czyli wbijanie fundamentów pod nowy obiekt. 

Wiadukt powstanie nad linią kolejową nr 25, przy wjeździe do Starachowic od strony zachodniej. Będzie w konstrukcji stalowo - łukowej z iluminacją świetlną. Jego rozpiętość zaplanowano na ok. 67 m, a długość -samej tylko części mostowej szacuje się na 350 m (razem z drogami dojazdowymi będzie to 1800 m). Szerokość jezdni planowana jest na 7m, podczas gdy na dojazdach wahać się będzie od 4,5 m do 10,5 m. Na całej długości powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Zbudowane zostaną także zbiorniki retencyjne na wody deszczowe, łącznie osiem, które mają rozwiązać, problem zalewania tej części miasta.

Budowa obiektu wymagała wyburzenia kilku budynków, co wykonano w pierwszej kolejności wraz z wycinką drzew kolidujących z tą inwestycją. Potem rozpoczęły się dalsze prace, m.in. przy przebudowie sieci, co wymagało wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na ul Hutniczej oraz Wielkopiecowej. W przypadku tak dużej inwestycji nie sposób uniknąć zamknięć. Wszelkie zmiany są jednak tak wprowadzane, aby jak najmniejszym stopniu utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorcom, sklepom oraz mieszkańcom.

Zgodnie z harmonogramem

Aktualnie wykonano już korytowanie nowego przebiegu ulicy Hutniczej wraz z niwelowaniem terenu. W ramach inwestycji powstanie też droga dojazdowa do budynku dawnego Archiwum Państwowego wraz z placem do zwracania, miejscami postojowymi i drogą manewrową.

Obecnie trwają prace przy przebudowie sieci uzbrojenia terenu tj. gazowej, wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Hutniczej i po stronie południowej torów. W ubiegłą środę wykonano przepięcie sieci wodociągowej, co mogło spowodować krótkotrwałą przerwę w dostawie wody w okolicach ulicy Kanałowej, Hutniczej oraz Wielkopiecowej.


Parking „rośnie” w oczach

Największe zaawansowanie prac, na poziomie ponad 40 procent, widać na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie powstaje ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych na blisko 60 miejsc. Wykonano już przebudowę sieci podziemnych oraz kanalizację deszczową, a obecnie rozpoczęły się prace związane z wykonaniem miejsc postojowych. Pozostają jeszcze prace brukarskie czyli wykonanie chodnika, a także oświetlenie parkingu wraz z zagospodarowaniem całego terenu. W styczniu przyszłego roku planowane jest zakończenie.

Najprawdopodobniej w połowie listopada nastąpi zamknięcie dla ruchu ul. Kanałowej w związku z planowanym rozpoczęciem prac fundamentowych łącznicy obiektu mostowego. O dacie zamknięcia będziemy informować odpowiednio wcześniej. Póki co wykonawca czyli firma TRAKCJA S.A. oczekuje na wydanie od PGE warunków prowadzenia prac pod linią wysokiego napięcia.

Co dalej?

Jeszcze w tym roku ma się zakończyć przebudowa sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w obrębie nowego przebiegu ulicy Hutniczej. Wykonana zostanie także konstrukcja nowej ulicy z zachodnią częścią nowego ronda w stronę przejazdu kolejowego. I jeśli tylko pozwoli na to pogoda, położona zostanie pierwsza warstwa nawierzchni, tak aby na wiosnę można już było puścić ruch nowym śladem i rozpocząć prace na części wschodniej.

Także w tym roku wykonane zostaną sieci uzbrojenia terenu w ulicy Wielkopiecowej. Rozpoczną się również prace fundamentowe pod mury oporowe po stronie południowej (łącznik zjazdu z wiaduktu do ulic Kanałowej), a także budowa murów oporowych z dojazdem do archiwum starostwa.

Wartość robót to ponad 70 mln zł. Inwestycja realizowana jest w ramach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych. Ma pomóc rozwiązać problem korkującego się miasta, podnosząc przy tym jego atrakcyjność inwestycyjną.