Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 24 października 2023 09:13

26 października br. (czwartek) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.
Poniżej publikujemy porządek obrad. 

Porządek obrad LVIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach

w dniu 26 października 2023, godz. 09:00

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowej, położonej w Wąchocku gm. Wąchock, wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1400T Wąchock-Siekierno-Leśna,
b) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2023 rok,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2023-2029,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz informacja Starosty Starachowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.
7. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie obrad.