Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 24 października 2023 13:30

Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”. Uwagi oraz opinie można zgłaszać od 24 do 30 października br. Szczegóły poniżej. 

Dobiega końca realizacja „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. W jego opracowaniu, a później także realizacji aktywnie uczestniczyły organizacji pozarządowe prowadzące działalność na terenie powiatu starachowickiego. Na dalszą dobrą współpracę liczymy także tym razem.

- Przedkładany projekt uchwały powstał w oparciu o doświadczenie i dokumenty z dotychczas realizowanego Programu. Pragniemy jednak, aby w czasie konsultacji społecznych powstał Program, który jeszcze w większym stopniu będzie otwarty na oczekiwania Państwa organizacji. Chcemy, by Program który będzie realizowany w 2024 r. przyniósł jeszcze większą aktywność i efektywność - mówi starosta Piotr Ambroszczyk, zachęcając do udziału w konsultacjach. 

Uwagi i opinie należy przedstawiać na Formularzu zgłaszania uwag i opinii do „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 156/2023 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia 24 października 2023 r.
Natomiast 30 października 2023 r. zapraszamy na  spotkanie do siedziby Starostwa Powiatowego w Starachowicach, przy ul. Borkowskiego 4, do Sali konferencyjnej na parterze budynku, o godzinie 10:00.
Program spotkania przedstawia się następująco:

  1. Stan realizacji zadań zleconych w 2023 r.,
  2. Założenia do Rocznego Programu Współpracy na 2024 rok,
  3. Informacja nt. generatora wniosków.

Szczegóły w załączonej poniżej uchwale Zarządu Powiatu.