Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 3 listopada 2023 11:39

103 to liczba rodzin zastępczych, jakie działają w naszym powiecie. Aż 71 z nich to rodziny spokrewnione, a tylko pięć ma status zawodowych. To nadal za mało, biorąc pod uwagę coraz bardziej rosnące zapotrzebowanie. Codziennie przychodzą maile z pytaniem o miejsce dla kolejnych dzieci w pieczy zastępczej. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc, zachęcamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia PRIDE dla rodzin zastępczych. 

- Każde dziecko zasługuje na miłość i ciepły rodzinny dom. Ale nie wszystkie dzieci mogą go mieć. Na szczęście są ludzie, którzy chcą im pomóc, to rodzice zastępczy - mówi starosta Piotr Ambroszczyk, który jest pełen uznania dla rodzin zastępczych w naszym powiecie.

– To niezwykli ludzie, robiący niezwykłe rzeczy – uważa starosta.

Na terenie powiatu działają obecnie 103 rodziny zastępcze, w tym 71 spokrewnionych, 25 niezawodowych i 5 zawodowe, w tym 1 specjalistyczna i 2 pełniące funkcje pogotowia rodzinnego. Mamy także 2 rodzinne domy dziecka. Wciąż jednak potrzeba nowych osób, które zechciałyby się podzielić miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu troskę, radość i bezpieczeństwo. Fachowe wsparcie oraz opiekę zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.  

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Każdy kto spełni wymogi zawarte w art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ukończy szkolenie PRIDE. Jest to specjalny kurs przygotowujący do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.  Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej i trwają kilka miesięcy. Kandydaci na rodziców spotykają się w atmosferze, która służy nauce, wymianie doświadczeń i poznawaniu nowych treści oraz nabywaniu i wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich.

Poza zajęciami w grupie, odbywają się również spotkania indywidualne, podczas których omawiane są oczekiwania i kompetencje.

Co ważne, także osoba samotna może zgłosić się na takie szkolenie i zostać rodzicem zastępczym. Wymóg jest jeden – musi spełniać wymogi i ukończyć kurs.

Po zakończeniu szkolenia zarówno kandydaci, jak i trenerzy wspólnie podejmują decyzję czy  kandydaci posiadają odpowiednie kompetencje i czy są gotowi, by przyjąć pod swoją opiekę dzieci.

Niebawem kolejny kurs

- Zachęcamy wszystkich do pochylenia się nad tym tematem i rozważenia możliwości zaopiekowania się dziećmi oraz stworzenia im bezpiecznego i rodzinnego domu, w którym mogłyby się spokojnie wychowywać. Chodzi bowiem o to, aby dzieci z placówek opiekuńczych znalazły miejsce w rodzinnych formach pieczy zastępczej – mówi starosta.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, przy ul. Złotej 6 - tel. 41 2748806/ strona internetowa – www.pcpr.starachowice.pl

Na jakie świadczenia mogą liczyć rodziny zastępcze?

  • 899 miesięcznie - rodzina zastępcza spokrewniona
  • 1361 zł miesięcznie – rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa i rodzinne domy dziecka
  • 274 zł miesięcznie- dodatek z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  przez dziecko
  • do 1500 zł – jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do pieczy zastępczej dziecka
  • świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego  dla prowadzących rodzinny dom dziecka i rodziny zastępcze zawodowe z liczbą dzieci powyżej 3 (czynsz , opłaty z tytułu najmu, energia, opał, woda, odpady komunalne, opłaty telekomunikacyjne)
  • 3 000 zł- świadczenie na remont lokalu mieszkalnego, przysługujące raz w roku prowadzącym rodzinny dom dziecka
  • 500 zł miesięcznie – dodatek wychowawczy z ZUS dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.