Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 14 listopada 2023 14:45

Lubisz kręcić filmy? Jesteś kreatywny? Myślisz nieszablonowo? Masz pomysł jak ciekawie spędzić czas w środowisku wolnym od przemocy i uzależnień? Jeśli tak, to weź udział w naszym konkursie „Krótki film o bezpieczeństwie”. Na prace czekamy do 15 grudnia br.

Powiat Starachowicki wspólnie ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki, Komendą Powiatową Policji w Starachowicach i Powiatową Stacją  Sanitarno – Epidemiologiczną w Starachowicach zaprasza do udziału w konkursie „Krótki film o bezpieczeństwie”, organizowanym w ramach projektu „Dajemy nadzieję działając”.

Zgłoszeń można dokonywać indywidualnie lub w grupie (zespoły 2-3 osobowe). Praca - film lub prezentacja multimedialna (max 5 min.) - ma mieć charakter profilaktyczny i promować alternatywne formy spędzania czasu wolnego w środowisku wolnym od przemocy i uzależnień.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście lub nadesłać do dnia 15 grudnia 2023r. na adres: 

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach

Al. Armii Krajowej 27

27-200 Starachowice.

Wydział Prewencji 

z dopiskiem konkurs: „DAJEMY NADZIEJĘ DZIAŁAJĄC”, 

lub adres e - mail: [email protected]

Muszą być opatrzone imionami i nazwiskami autorów, informacjami o wieku klasie i adresie szkoły, a także zawierać zgodę na wykorzystywanie nadesłanych prac przez organizatorów konkursu do celów profilaktycznych (Załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Prace będzie oceniać jury z udziałem przedstawicieli:

  • Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki,
  • Powiatu Starachowickiego,
  • Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
  • Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,
  • Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 
  • lokalnych mediów.

O wynikach konkursu laureaci zostaną  poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej  do 20 grudnia br. oraz zaproszeni na oficjalne podsumowanie  i wręczenie nagród.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają

  • Elżbieta Pryciak – Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki w Starachowicach - tel. 667 983 972, e-mail: [email protected]
  • mł. asp, Paweł Kusiak – Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach - tel. 478 043 258, 
  • Agnieszka Pastuszka –st. asystent ds. promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach tel. 41 274 62 67 wew. 34   

Zachęcamy do zgłoszeń!

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Gminy Starachowice i Powiatu Starachowickiego.