Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 16 listopada 2023 13:46

O tym jak odpowiednio korzystać z antybiotyków przypomina nam Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach, który włączył się w akcję informacyjną z związku z przypadającym na 18 listopada Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach obchodzonym w dniach 18-24 listopada br. Dlaczego tak ważne jest propagowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków? Szczegóły poniżej. 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day) został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Obchody EAAD są koordynowane przez Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) w całej Europie co roku w dniu 18 listopada. Z kolei w dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) w roku 2015.

Obydwie kampanie – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach – mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi. Niezwykle ważne jest dla propagowania w społeczeństwie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków. Celem jest ograniczanie zjawiska antybiotykoodporności, która stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i życia nas wszystkich. Należy pamiętać, że skuteczność antybiotyków, a tym samym możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych w dużej mierze zależy od ich rozsądnego stosowania.

Poniżej materiały