Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 21 listopada 2023 14:41

Trwa rekrutacja do projektu „DZIŚ UCZEŃ JUTRO STUDENT” wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Ze wsparcia skorzysta kilka roczników uczniów w ciągu czterech najbliższych lat.

Powiat Starachowicki jest Partnerem w realizacji projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student” . Liderem projektu są dwie wiodące świętokrzyskie uczelnie: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach(partner wiodący) oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Projekt realizuje 13 Partnerów. Opis zadań oraz Regulamin projektu jest dostępny na stronie https://tu.kielce.pl/dzis-uczen-jutro-student/
Finansowanie projektu pochodzi ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej.

W projekcie wezmą udział uczniowie  szkół ponadpodstawowych, którzy zadeklarują chęć przystąpienia do działań określonych w projekcie.
Dla młodzieży w projekcie przygotowano m.in. zajęcia  z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wizyty studyjne i branżowe u pracodawców, kursy, warsztaty (…). Planowane zajęcia/spotkania będą odbywać się zarówno na Uczelniach ale również powiatowych szkołach i u pracodawców.
Niewątpliwie projekt „Dziś uczeń – jutro student”, podkreśla misję świętokrzyskich Uczelni, w zakresie działań pozwalających podnieść efektywność i skuteczność systemu kształcenia na wszystkich etapach życia. Stanie się „źródłem” informacji o możliwościach jakie wynikają z podjęcia kształcenia na świętokrzyskich Uczelniach. Młodzież jeszcze będąc uczniami szkół ponadpodstawowych będzie mogła doświadczyć zalet kształcenia na wiodących w naszym regionie Uczelniach.

Informacje o projekcie i rekrutacji można uzyskać w szkołach prowadzonych przez Powiat Starachowicki oraz w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Czekamy na Państwa.
Fot. https://tu.kielce.pl/