Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 7 grudnia 2023 14:57

Przebudowa drogi powiatowej w Lipiu, rozbudowa drogi w Adamowie, przebudowa przejścia dla pieszych w Dąbrowie i trzech kolejnych w Starachowicach. Powiat podpisał umowy na realizację tych inwestycji. Dla mieszkańców oznacza to jedno – poprawę warunków i bezpieczeństwa na drogach. 

To dobra wiadomość, zwłaszcza dla mieszkańców gminy Brody, których to inwestycje stanęły pod znakiem zapytania ze względu na znaczny wzrost kosztów, bo o kilka mln zł w stosunku do zakładanych. Dzięki dobrej współpracy z gminą, która zgodziła się zwiększyć finansowanie oraz ograniczeniu zakresu zadań, na co zgodzić musiał się wojewoda, z uwagi na pozyskane dofinansowanie, można je będzie zrealizować. Podobnie jak pozostałe projekty, które uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czyli przebudowy przejść dla pieszych w Dąbrowie i Starachowicach. 7 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach podpisane zostały umowy z wykonawcami, a wcześniej porozumienia z włodarzami gmin, na mocy których będą one partycypować w kosztach. 

Starosta Piotr Ambroszczyk podkreślał, że są to bardzo ważne inwestycje z punktu widzenia mieszkańców, których nie udałoby się zrealizować bez wsparcia gmin.

W przypadku gmin: Brody i Pawłów przekażą one połowę wymaganych funduszy do wkładu własnego. W przypadku Starachowic, udział gminy wyniesienie 74% (ul. Długa) i 80% wkładu własnego (ul. Piłsudskiego). 

Co dokładnie się zmieni?

W gminie Brody, przebudowana zostanie droga powiatowa w Lipiu, na ul. Starachowickiej i dokończona rozbudowa drogi w Adamowie, na ulicy Szkolnej. 
W przypadku Lipia prace obejmą ponad 600 m odcinek, począwszy od miejsca, które było wcześniej remontowane do szkoły podstawowej, włączając w to skrzyżowanie. Wprawdzie pierwotnie miał być on większy i obejmować ok 1080 mb., ale ze względów finansowych, konieczne były ograniczenia. Zgodnie z zamierzeniami, jezdnia zostanie przebudowana i poszerzona do 5 m. Powstaną nowe pobocza, zjazdy na posesje, zmodernizowany system odwodnienia oraz oznakowanie. Wykonany zostanie też chodnik na odcinku ok. 130 mb. pomiędzy szkołą a przystankami. Pojawi się również wyniesione przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem oraz aktywnymi znakami, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa  pieszych. 
W Adamowie natomiast dokończona zostanie przebudowa ulicy Szkolnej. Prace obejmą blisko kilometrowy odcinek, na którym pojawi się jezdnia o szerokości do 5,5 m, chodnik dla pieszych i -jak w przypadku Lipia - pobocza wraz ze zjazdami, zmodernizowane odwodnienie, a także oznakowanie z aktywnymi znakami D-6 
Oba zadania zaplanowane zostały w systemie zaprojektuj – wybuduj, co oznacza że wykonawca – firma Budromost - musi wykonać najpierw projekt budowlany i uzyskać stosowane pozwolenie, a dopiero później zająć się wykonaniem. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2025 roku, a ich koszt to ponad 2,7 mln zł - w przypadku Lipia i ponad 6,2 mln zł - w przypadku Adamowa. 

Bezpieczniej na przejściach 

Do końca przyszłego roku powinny się za to zakończyć prace przy przejściach dla pieszych, zarówno w Dąbrowie jak i w Starachowicach, gdzie przebudowane zostaną trzy „zebry”– dwie na ulicy Długiej i jedna na ul. Piłsudskiego. Ich zakres będzie podobny, z wyjątkiem przejścia w Dąbrowie, które jako jedyne będzie wyniesione. Pozostałe elementy będą podobne. Na pasach  pojawi się grubowarstwowe oznakowanie poziomie, a także znaki aktywne informujące o pasach.  Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących, przed wejściem na każde zaprojektowano specjalne pasy ostrzegawcze w kolorze żółtym. Wykonane zostanie także właściwe oświetlenie, a w przypadku przejścia na ulicy Piłsudskiego również azyl dla pieszych. 
Ponadto, w Dąbrowie i na ulicy Długiej w Starachowicach, wykonany zostanie też remont nawierzchni i odwodnienia. Przebudowane i przebrukowane będą też ciągi piesze w obrębie pasów, co wpłynęło na koszt inwestycji, ale także ich kompleksowość. W efekcie zyskamy nie tylko przebudowane przejścia, ale także odcinki ulic. Zgodnie z obietnicą, pojawią się również bariery energochłonne na ulicy Długiej. Chodzi o niechlubny łuk drogi, gdzie dochodziło do częstych wypadków drogowych.
Wykonaniem zajmie się spółka Budromost - w przypadku Dąbrowy oraz ul. Długiej w Starachowicach, a także Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Rodstar, które będzie odpowiedzialne za prace na ul. Piłsudskiego. 
Przebudowa przejść na ul. Długiej będzie kosztować ponad 624 tys. zł, w przypadku pasów w Dąbrowie będzie to koszt ponad 323 tys. zł, a w przypadku ulicy Piłsudskiego – ponad 193 tys. zł.