Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 12 grudnia 2023 14:29

Zarząd Powiatu w Starachowicach podziękował za wieloletnią pracę społeczną byłym prezesom starachowickiego Oddziału Międzyszkolnego PTTK - Krzysztofowi Kasprzykowi i Krzysztofowi Szwedowi. To dzięki ich zaangażowaniu, połączonemu z pasją, udało się rozpowszechnić ruch turystyczny w naszym regionie. 

Symboliczny grawerton i płaskorzeźba Starzecha, wykonana w Państwowym Ognisku Plastycznym w Starachowicach trafiły na ręce byłych prezesów Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Starachowicach w podziękowaniu za pracę na rzecz rozwoju turystyki w naszym powiecie.

- Wasze wyjątkowe zaangażowanie połączone z pasją i pedagogicznym doświadczeniem stworzyły warunki dla dzieci i młodzieży do bliskiego poznania i mądrego korzystania z walorów turystycznych Powiatu Starachowickiego, a prowadzony sprawną ręką Oddział stał się w ciągu minionego ćwierćwiecza naszą wizytówką w regionie świętokrzyskim – podkreślał starosta Piotr Ambroszczyk, życząc im dużo zdrowia i sił w dalszych działaniach na rzecz turystyki.

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek podkreślał ich wkład w promocję zarówno powiatu, miasta Starachowice, jak i całego regionu świętokrzyskiego oraz zasługi dla pokoleń turystów.

Podziękowania i gratulacje złożyli także wicestarosta Dariusz Dąbrowski oraz członek Zarządu Powiatu Stanisław Wojtan. 

Wyróżnieni nie kryli swojego zadowolenia, podkreślając że współpraca z powiatem od zawsze układała się dobrze. Obaj życzyli sobie by było tak dalej.