Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 27 grudnia 2023 16:47

Radni powiatu przyjęli budżet na 2024 r. Będzie on rekordowo wysoki w historii naszego samorządu, bo przekroczy 248 mln zł. Rekordowe będą też inwestycje, które wyniosą ponad 108 mln zł. Wobec takiego planu finansów nie było głosów sprzeciwu, nawet wśród opozycji. 

Przyjęcie budżetu powiatu na rok 2024 r. było najważniejszym punktem LX sesji Rady Powiatu w Starachowicach. Projekt budżetu na rok 2024 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2024 – 2029 przedstawiła Radzie Skarbnik Powiatu Magdalena Zawadzka. Oba te dokumenty uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zgodnie z nimi, przyszłoroczne dochody zaplanowano na kwotę 248 178 950,95 zł, na co składają się:

 • udziały w podatki PIT i CIT – 23.274.671,00 zł
 • subwencje – 78.993.687,00 zł
 • dotacje celowe  na zadania bieżące – 17.821.361,00 zł
 • dotacje na zadania inwestycyjne – 102.833.820,53 zł
 • dotacje z innych JST – 5.886.766,00 zł
 • środki z UE – 553 254 zł
 • dochody własne – 18.815.391,42 zł.

Wydatki wyniosą 247 728 950, 95 zł, w tym:

 • wydatki bieżące – 139 110 488, 12 zł
 • wydatki majątkowe – 108 618 462,83 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 450.000,00 zł  Zostanie ona przeznaczona na spłatę części rat kredytów.

Warto podkreślić, że nowy rok rozpoczniemy z mniejszym długiem, który będzie wynosić 24 288 008 zł, podczas gdy jeszcze 5 lat temu było to ponad 34 mln zł. Pozwala to z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 r. przewidziano kwotę 108 618 462,83 zł w tym :

 • zadania roczne 3 668 500,00  zł
 • zadania wieloletnie – 104 764 109,33  zł
 • dotacje na zadania inwestycyjne – 185 853,50 zł

Gros tych funduszy, bo blisko 70 mln zł pochłonie wiadukt. Będzie on bez wątpienia największą, choć nie jedyną inwestycją realizowaną przez Powiat w 2024 r.

Zakończona zostanie przebudowa i rozbudowa odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 6,5 km na terenie gmin: Starachowice, Brody, Wąchock i Mirzec. Chodzi o przebudowę drogi do Lipia wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego i odwodnienia, a także budowę ciągu pieszo – rowerowego na ul. Kamieniczki w Parszowie i budowę chodnika w Gadce.

Swój finał będą miały też inwestycje związane zarówno z modernizacją obiektów użyteczności publicznej, należących do infrastruktury sportowej powiatu czyli termomodernizacja hali przy ZSZ nr 3 oraz budowa boiska przy II LO w Starachowicach, jak i modernizacja bazy materiałowo – sprzętowej ZDP w Starachowicach. Wszystkie wspomniane zadania realizowane są w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

W oparciu o ten sam program realizowane też będą następujące zadania:

 • Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSZ nr 1 w Starachowicach  czyli kompleksowa termomodernizacja.
 • Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej powiatu czyli modernizacja budynku przy ul. Rogowskiego w  celu jego dostosowania do realizacji zadań społecznych, w tym z zakresu ekonomii społecznej oraz edukacyjnych, w tym edukacji proobronnej.
 • Prace konserwatorskie przy obiekcie Wielkiego Pieca

Z pomocą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat przebuduje przejścia dla pieszych – w Starachowicach i Dąbrowie oraz drogi – w miejscowości Gadka (na drodze Skarżysko – Kam. - Mirzec), a także Lipie (ul Starachowicka) oraz Adamów (ul. Szkolna), choć finał tych dwóch ostatnich nastąpi dopiero w 2025 r. Także w 2025 r., zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej Majków – Marcinków – Wąchock.  

Za to w 2024 r. końca dobiegnie remont drogi Mirzec – Malcówki. Planowany jest również remont drogi powiatowej w Małyszynie (od szkoły do łuku drogi).

Ponadto, w ramach rocznych przedsięwzięć zaplanowano środki na:

 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu przy drogach powiatowych
 • Wykonanie strony internetowej ZDP
 • Zakup samochodu brygadowego dla ZDP
 • Wymiana windy w budynku starostwa
 • Dokumentacja na termomodernizację II LO w Starachowicach
 • Dofinansowanie do zakupu samochodu dla SOSW współfinansowane ze środków z PFRON.

Starosta Piotr Ambroszczyk podkreślał, że po raz pierwszy w historii Powiat osiągnął tak rekordowy budżet.

- Cieszę się, że to właśnie Zarządowi pod moim przewodnictwem udało się podwoić dotychczasowy budżet. Kiedy obejmowałem funkcję starosty, dochody powiatu były na poziomie ok. 140 mln zł, dziś to ponad 248 mln zł – mówił starosta.  Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne.

- Trzeba mieć ogromny szacunek i wdzięczność do rządu, który realizował różne programy. Ale skorzystanie z tych środków wymagało od nas dużego wysiłku, w postaci wkładu własnego. Powiat wziął na swoje barki więcej niż mógłby udźwignąć. Potrzebujemy dwóch lat aby spożytkować fundusze i zrealizować zadania – mówił starosta Piotr Ambroszczyk.

Projekt budżetu spotkał się z pozytywna opinią większości w Radzie. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, nie było głosów przeciwnych.

Starosta podziękował radnym za jego poparcie. Dodał na koniec, że ma nadzieję iż uda się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania.