Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 4 marca 2024 15:45

Zakończył się remont drogi powiatowej przez wieś Mirzec Malcówki. Mieszkańcy mogą już śmiało korzystać z odnowionego odcinka, który nabiera jeszcze większego znaczenia przy występujących obecnie trudnościach na drodze wojewódzkiej nr 744.  

 Inwestycja kosztowała blisko 4 mln zł. Została zrealizowała przy wsparciu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, skąd Powiat pozyskał ponad 2,7 mln zł i Gminy Mirzec, która przekazała na ten cel 800 tys. zł. 
Bez tej współpracy, jak podkreślał starosta Piotr Ambroszczyk trudno ją byłoby zrealizować. 
W efekcie wyremontowanych zostało  1245 metrów drogi powiatowej przez Mirzec-Malcówki, na której odnowiono warstwy konstrukcyjne, położono nową nawierzchnię, pobocza z kostki betonowej oraz destruktu asfaltowego. Wykonano  też zjazdy na posesje i odwodnienie. W ramach inwestycji powstało także wyniesione przejście dla pieszych, a droga została oznakowana znakami poziomymi i pionowymi. Odpowiadała za to firma Budromost, a nad przebiegiem prac czuwał Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach z dyrektor Beatą Stąpor na czele.  
- Cieszę się, że droga będzie służyła naszym mieszkańcom, zwłaszcza Mirca Malcówki – mówił starosta, podczas odbioru inwestycji z udziałem przedstawicieli powiatu, gminy, a także Zarządu Dróg Powiatowych i Wykonawcy. 
Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podkreślał dobry dialog pomiędzy powiatem a gminą. 
- Mieliśmy wprawdzie obawy co do szerokości drogi i jej jakości, ale – jak widać – nieuzasadnione. Droga została dobrze wykonana – stwierdził Mirosław Seweryn, podkreślając że jest to kolejna inwestycja na terenie gminy, zrealizowana przez Powiat,  wynikająca z wieloletniego planu inwestycyjnego, który został w większości wykonany, za co dziękował staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu, ale też wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania pieniędzy.  
Jak zauważył wicestarosta Dariusz Dąbrowski, droga nie łączy wprawdzie siedzib dwóch gmin, ale jest bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców, a przy tym niezmiernie potrzebna, zwłaszcza przy występujących obecnie problemach na drodze wojewódzkiej nr 744.
- Na uwagę zasługuje też technologia jej wykonania. Droga nie jest wprawdzie bardzo szeroka, ale umożliwia swobodne mijanie się dwóch szerszych pojazdów - mówił wicestarosta, a potwierdził to także Ryszard Nowak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, a zarazem Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy w Mircu. 
Z kolei Członek Zarządu Powiatu Jerzy Materek podziękował mieszkańcom za zrozumienie podczas realizacji prac. Zaapelował przy tym o cierpliwość do wszystkich tych, którzy czekają jeszcze na inwestycje. 
- Nie sposób w ciągu jednej kadencji zrealizować wszystkich działań.  Będą one kontynuowane w miarę możliwości Powiatu, gmin, a także pozyskiwanych środków – mówił J. Materek.