Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 5 marca 2024 09:08

1 marca br. w krużgankach opactwa ojców Cystersów w Wąchocku odprawiona została Droga Krzyżowa w intencji Żołnierzy Wyklętych. Jej organizatorem był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Wąchocku im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”.

Tragiczne losy żołnierzy wyklętych przypominały drogę krzyżową. Oni też mieli swoje Golgoty - katownie ubeckie rozsiane po całej Polsce. Dlatego dla ich uczczenia i upamiętnienia, organizatorzy wybrali to właśnie nabożeństwo. Odprawił je ojciec Benedykt Zieliński OCist., który w rozważaniach oraz modlitwie nawiązał do życia i postawy Wyklętych stawiając ich za wzór patriotyzmu. Zarówno w drodze krzyżowej, jak i we wmszy świętej, która odbyła się po niej, uczestniczyły poczty sztandarowe Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”, kół Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ze Wąchocka, Skarżyska – Kamiennej oraz Narodowych sił Zbrojnych, a także licznie przybyli mieszkańcy: Wąchocka, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic. Wąchock to miejsce mocno związane z działalnością tzw.  II konspiracji. W tym mieście i jego okolicach między marcem a czerwcem 1945 r. działała dowodzona przez Stanisława Skorupkę „Smreka” antysowiecka struktura konspiracyjna, wchodząca w skład ogólnopolskich organizacji NIE, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych. Liczyła ok. 50 osób. Dokonała m.in. likwidacji patrolu NKWD podczas rewizji w domu Witolda Szafrańskiego pseud. „Igo”, uwolnienia więźniów z posterunku komunistycznej Milicji Obywatelskiej w Mircu, czy likwidacji bandy rabunkowej z Siekierna. Na terenie przyklasztornym, w Panteonie Pamięci na miejscowym cmentarzu znajdują się liczne upamiętnienia Niezłomnych. W tym ostatnim miejscu można także odnaleźć ich mogiły.

Tekst i zdjęcia: Robert Pióro