Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 3 kwietnia 2024 13:57

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Razem aktywnie" z zakresu Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, złożoną przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne "Rodzina" w Brodach.