Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 25 kwietnia 2024 13:20

25 kwietnia br. odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu w Starachowicach VI kadencji. Po szybkich i sprawnych obradach, radni odebrali dyplomy z podziękowaniami za dotychczasową współpracę z rąk przewodniczącej Rady Powiatu Bożeny Wrony, wiceprzewodniczącego Ryszarda Nowaka oraz starosty Piotra Ambroszczyka. 

Radni zebrali się po raz 64, by przyjąć uchwały, a także zatwierdzić sprawozdania i informacje powiatowych instytucji działających w polityce społecznej, ale też z realizacji powiatowych programów - rozwoju pieczy zastępczej czy przeciwdziałania przemocy rodzinie. W programie znalazły się również punkty poświęcone ocenie zasobów pomocy społecznej czy realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Radni zdecydowali również m.in. o powierzeniu Gminie Brody zarządzenia drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni czy zawarciu kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości przy ul. Złotej z przeznaczeniem na plac zabaw Klubu Malucha Przedszkola Re Re Kum Kum. Przyjęli także statuty Domów Pomocy Społecznej, zarówno w Starachowicach, jak i Kałkowie – Godowie. Po raz ostatni w tej kadencji dokonali też zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zabezpieczając środki na różne działania w tym m.in. pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, dotację celową dla Gminy Brody w związku z realizacją wspomnianego powyżej zadania czy wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na rewitalizację Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. 

Jako że było to już ostatnie spotkanie radnych 6. kadencji, nie mogło zabraknąć podziękowań. 
Słowa uznania oraz podziękowania za owocną współpracę w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu złożyła Bożena Wrona. 
- Dziękuję za Państwa zaangażowanie i cenne wskazówki. Kończę kadencję w przekonaniu, że zrealizowane przez Radę Powiatu działania przyniosły spodziewane efekty, a owoce tej pracy będą dobrze służyć wszystkim Mieszkańcom naszej małej Ojczyzny – mówiła przewodnicząca.
W imieniu Zarządu Powiatu dziękował radnym starosta Piotr Ambroszczyk. 
- Może nasza współpraca nie zawsze była łatwa, ale zazwyczaj bardzo merytoryczna i za to wszystkim bardzo dziękuję, bo jesteśmy po to by służyć mieszkańcom – mówił starosta. Szczególne słowa uznania skierował do członków Zarządu Powiatu – wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego, a także Jerzego Materka, Stanisława Wojtana i Izabeli Kisiel. 
-W ciągu dwóch lat zrobiliśmy wspólnie imponujące rzeczy. To zasługa nas wszystkich – mówił P. Ambroszczyk. 

Na koniec radni odebrali pamiątkowe podziękowania.

Była też chwila na pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem starostwa. 

 

A już po weekendzie majowym odbędzie się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Powiatu VII kadencji. Posiedzenie zostało zaplanowane na 7 maja. Rozpocznie się o godz. 9.00.