Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 20 marca 2024 11:44

Do 31 marca br. przewoźnicy drogowi posiadający ważne  zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencje na przewóz osób/rzeczy wydane przed 2013 r. mają obowiązek przedłożyć organowi, który wydał uprawnienia oświadczenie o liczbie zatrudnionych i informację o średniej arymetrycznej liczby kierowców. Szczegóły poniżej. 


piątek, 15 marca 2024 09:55

Do końca marca 2024 r. przedsiębiorcy posiadający licencje na przewóz osób samochodem osobowym, czy pojazdem przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób oraz licencje na taksówkę zobowiązani są przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, tj. zaświadczenie o niekaralność, dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B), orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Wymagania te zostały wprowadzone zapisami art. 14 i 15 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1123), które weszła w życie w dniu 17.09.2023 r.  Szczegóły poniżej.