Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 1 marca 2024 08:08

1 marca br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”, finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą się starać o wsparcie w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Szczegóły poniżej.  


piątek, 9 lutego 2024 15:42

Starosta Starachowicki zachęca podmioty działające na rzecz seniorów, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, działające na terenie powiatu starachowickiego, aby zgłaszali swoich reprezentantów do Komisji, rekomendującej kandydatów na Członków Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego. Można to robić do 19 lutego br. Szczegóły poniżej. 


środa, 24 stycznia 2024 15:44

Wspieranie Powiatu w realizacji zadań rzecz kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej, współpraca w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej; inicjowanie wydarzeń towarzyszących obchodom uroczystości patriotycznych, konsultowanie wniosków o odznaczenia; kalendarza rocznic historycznych czy inicjowanie prac remontowo – konserwacyjnych miejsc pamięci na rodowej – to tylko niektóre z zadań, jakie stoją przed Powiatową Rady Pamięci, która powstała w naszym powiecie. 24 stycznia br. odbyło się jej pierwsze inauguracyjne spotkanie. 


czwartek, 18 stycznia 2024 14:55

Powiat rozdzielił pieniądze dla organizacji pozarządowych. W tym roku w puli było 310 tys. zł, z których finalnie w ręce organizacji trafi 302 570 zł. Na co zostaną one spożytkowane? 


środa, 17 stycznia 2024 15:36

Ruszył nabór do Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego I kadencji. Kandydatów można zgłaszać do 7 lutego br. Muszą to być osoby, które ukończyły 60 rok życia, korzystają z pełni praw publicznych, nie są karane za przestępstwo popełnione umyślnie i co ważne – mieszkają na terenie powiatu starachowickiego. Szczegóły poniżej.


czwartek, 11 stycznia 2024 09:08

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M) - „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. 
Inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o nich i skorzystania. 


środa, 3 stycznia 2024 15:17

1 stycznia 2024 roku weszła w życie nowa forma pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, czyli świadczenie wspierające. Jego przyznanie będzie zależne od  poziomu potrzeby wsparcia, określanego przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wnioski o wydanie decyzji można składać za pośrednictwem Powiatowego Zespołu w Starachowicach. Pierwsze osoby skorzystały już z tego. 


piątek, 8 grudnia 2023 14:49

 

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach mogą korzystać już z nowej windy, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastąpiła ona dotychczasową, która służyła tutaj przez ponad 20 lat. 


środa, 22 listopada 2023 13:12

Starosta Piotr Ambroszczyk spotkał się z dyrektorami jednostek  świadczących pomoc społeczną w naszym powiecie. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.


czwartek, 9 listopada 2023 14:17

Jesteś bezdomny i szukasz pomocy? Poniżej lista adresów, pod którymi można znaleźć nocleg i schronienie w województwie świętokrzyskim.