Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 19 marca 2024 12:42

25 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2) odbędzie się konferencja pn. ,,Dostępność wczoraj, dziś i jutro’’ w ramach XXII EDYCJI KONFERENCJI
REHA FOR THE BLIND IN POLAND tj. Światowego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie, które należy dokonać do 22 marca 2024 r. pod numerem telefonu 41-395-19-49 lub pod adresem e-mail: [email protected]. Szczegóły poniżej. 


poniedziałek, 18 marca 2024 11:35

NagłóPrzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i zachęca młodych ludzi do zgłaszania swoich kandydatur. Rekrutacja potrwa od 11 marca do 10 maja 2024 r. Szczegóły poniżej. 


piątek, 15 marca 2024 14:52

15 miejsce w kraju i tytuł laureata Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu stały się faktem! 13 marca br. podczas XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu starosta Piotr Ambroszczyk odebrał nagrodę dla naszego Powiatu. Jesteśmy w dwudziestce najszybciej rozwijających się i najlepiej zarządzanych powiatów  od 60 do 120 tys. mieszkańców w Polsce! 


piątek, 15 marca 2024 14:51

Ćwierć wieku dobrej, solidnej pracy. Mądrzy, odpowiedzialni ludzie. Sukcesy, radości, ale i chwile zadumy. Powiat Starachowicki ma już 25 lat. Z tej właśnie okazji 12 marca br. odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu w Starachowicach, na której przyjęto m.in. Deklarację okolicznościową z okazji tejże rocznicy. 


piątek, 15 marca 2024 12:09

Za nami Świętokrzyskie Targi Edukacyjne i Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – dwa wyjątkowe wydarzenia,  poświęcone prezentacji bogatej oferty edukacyjnej, zarówno ze strony renomowanych uczelni wyższych, jak i znakomitych szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie. Była to znakomita okazja dla uczniów, absolwentów, rodziców, ale też wszystkich zainteresowanych zdobywaniem nowych umiejętności i rozwijaniem swojej kariery do nawiązania kontaktów, zdobycia cennych informacji oraz podjęcia świadomej decyzji dotyczącej własnej ścieżki edukacyjnej.


piątek, 15 marca 2024 09:55

Do końca marca 2024 r. przedsiębiorcy posiadający licencje na przewóz osób samochodem osobowym, czy pojazdem przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób oraz licencje na taksówkę zobowiązani są przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, tj. zaświadczenie o niekaralność, dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B), orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Wymagania te zostały wprowadzone zapisami art. 14 i 15 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1123), które weszła w życie w dniu 17.09.2023 r.  Szczegóły poniżej.


piątek, 15 marca 2024 08:20

15 marca 2024r. to Światowy Dzień Konsumenta. Konsumencie pamiętaj, że masz swoje prawa ale również obowiązki. W przypadku sporu konsumenckiego możesz skorzystać bezpłatnie z pomocy rzecznika konsumenta według właściwości miejscowej.


piątek, 15 marca 2024 08:09

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pn. 66 Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski, złożoną przez organizację pozarządową: Towarzyskie Zawody Spławikowe i Feederowe o Puchar Starosty Starachowickiego 2024.


poniedziałek, 11 marca 2024 13:05

Najprawdopodobniej 24 marca br. rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej wiaduktu. 6  marca br. odbył się odbiór II etapu prac w zakładzie produkcji Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. Za ok. dwa tygodnie elementy zostaną przetransportowane do Starachowic. 


poniedziałek, 11 marca 2024 09:39

Rada Seniorów Powiatu Starachowickiego I kadencji wybrana! 22 marca br. odbędzie się jej pierwsze posiedzenie inauguracyjne. Wciąż jednak 7 mandatów nie zostało jeszcze obsadzonych. Do 29 marca br. trwać będzie nabór uzupełniający.