Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 21 października 2022 10:06

„Pamięci Żydów, mieszkańców Wąchocka, przymusowo wywiezionych 22 października 1942 r. i zamordowanych przez niemieckich okupantów w latach 1939 – 1945” – napis tej treści w języku polskim, angielskim oraz hebrajskim znalazł się na tablicy upamiętniającej społeczność żydowską Wąchocka wywiezioną do obozu w Treblince, która została odsłonięta w przeddzień 80 rocznicy tych tragicznych wydarzeń. W obchodach Dnia Pamięci Żydów Wąchockich uczestniczył  wicestarosta Dariusz Dąbrowski.


czwartek, 20 października 2022 14:57

18 października br. swoje setne urodziny obchodziła Pani Rozalia Kłys – mieszkanka Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie Godowie. Dostojną jubilatkę odwiedził starosta Piotr Ambroszczyk, który przekazał jej kwiaty oraz życzenia wielu lat w zdrowiu.


czwartek, 20 października 2022 14:34

„Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. A wszystko to w ramach XII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Starosta Piotr Ambroszczyk egzamin zaliczył na piątkę. Dowodem jest certyfikat i tytuł „eksperta tabliczki mnożenia” otrzymany od uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach.


czwartek, 20 października 2022 13:16

Starosta Starachowicki ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r. Termin składania zgłoszeń upływa 27 października br.


czwartek, 20 października 2022 13:10

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.” Szczegóły w załączniku.


czwartek, 20 października 2022 12:53

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim, stanowiącego element projektu „Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim.


czwartek, 20 października 2022 09:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r.


czwartek, 20 października 2022 08:13

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. 


poniedziałek, 17 października 2022 13:57

Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!


poniedziałek, 17 października 2022 10:09

W piątek, 14. października br., Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk odebrał w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego symboliczny czek na 100 mln zł. Powiat Starachowicki, Miasto Starachowice i Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” wspólnie aplikowały o środki w ramach V Edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.