15°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1014 hPa


wtorek środa czwartek piątek sobota
22 °C 20 °C 22 °C 22 °C 14 °C
7 °C 13 °C 11 °C 11 °C 9 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 10 marca 2022 14:32

Starosta Starachowicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych  projektu uchwały Rady Powiatu w Starachowicach  w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, które prowadzone będą  od dnia 18 marca 2022r. od godz. 7.30 do dnia 22 marca 2022r. do godz. 11.30. przy użyciu „Formularza zgłaszania uwag i opinii”.
Szczegóły poniżej.


czwartek, 10 marca 2022 09:01

 

 

 


środa, 9 marca 2022 12:03

Pomoc dla osób przybywających z Ukrainy była głównym tematem wtorkowego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodził starosta Piotr Ambroszczyk. Włodarze zastanawiali się wspólnie nad miejscami zbiorowego pobytu uchodźców, jakie – zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody – miałyby powstać w każdym powiecie.


wtorek, 8 marca 2022 13:21

У державних загальноосвітніх школах,органом управління яких є Стараховицький Повіт,молодь з України може продовжити навчання.Незнання польської мови не є формальною перешкодою.Учні з України можуть взяти участь у безкоштовних уроках польської мови,які організовує школа.Завдяки міграційному досвіду вони також можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу.


wtorek, 8 marca 2022 13:15

Система безоплатної допомоги,яка діє на підставі Закону від 5 серпня 2015 року про безоплатну правову допомогу,безкоштовні громадянські консультації та правову освіту(Вісник законів від 2021 року,ст.945).Кожен,хто не в змозі терпіти,має право на допомогу.Витрати на оплачувану юридичну допомогу,також іноземцям за допомогою перекладача.Подробиці нижче.


wtorek, 8 marca 2022 13:10

Przypominamy o trwającej zbiórce pieniędzy na pomoc dla miasta Bar, partnera naszego powiatu na Ukrainie. Pierwszy transport medykamentów wraz z agregatami prądotwórczymi trafił już do miejscowego szpitala. Na stronie zrzutka.pl wspólnie ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki zbieramy fundusze na zakup agregatu prądotwórczego o mocy do 50 kW, który pozwoliłby zabezpieczyć infrastrukturę techniczną w miasteczku. Prosimy o wsparcie. 


wtorek, 8 marca 2022 10:14

Grafika_Powiat z pomocą dla Baru Ukraińskie Miasto Bar, partner naszego powiatu, potrzebuje agregatu prądotwórczego o mocy 50kW do utrzymania infrastruktury technicznej. Niezbędne są także materiały medyczne i leki oraz śpiwory i karimaty. We współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Starachowicki zorganizowana została zrzutka - na stronie zrzutka.pl. Prosimy o wsparcie!


wtorek, 8 marca 2022 09:47

Dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu starachowickiego. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję, na mocy której zmniejsza się liczba łóżek dla chorych na COVID-19 w starachowickim szpitalu, a tym samym uwalniane są łóżka dla pacjentów z innymi schorzeniami. Jest to pokłosie ostatniej wizyty starosty Piotra Ambroszczyka oraz dyrekcji starachowickiego PZOZ u wojewody, a także spadku zachorowań na COVID  - 19 w naszym regionie. O szczegółach tego przedsięwzięcia poinformuje PZOZ w Starachowicach.


wtorek, 8 marca 2022 07:18

 


poniedziałek, 7 marca 2022 12:41

Grafika_NIE UGAFJ BEZGRANICZNIESytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym, poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne i przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi. Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne. Poniżej materiały SG i MSWiA.