Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
wtorek, 25 października 2022 13:28

Ruszyły bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Naukę rozpoczęły już cztery grupy, a w trakcie organizacji jest piąta. Z kursów będzie mogło skorzystać 200 obywateli Ukrainy, mieszkających na terenie powiatu starachowickiego./В рамках проекту "Шьвєнтокшискє для України"стартували безкоштовні курси польської мови для біженців з України.Навчання вже розпочали чотири групи,і в процесі організації-п"ята.200 громадян України,які проживають у Стараховицькому Повіті,можуть скористатися з курсів.


Z bezpłatnych kursów języka polskiego mogą korzystać osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa świętokrzyskiego po 24 lutym 2022r., w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w tym kraju. Łącznie będzie to aż 200 osób. Naukę rozpoczęły już pierwsze cztery grupy liczące po 10 uczestników, kolejna jest w trakcie organizacji. Zajęcia odbywają się w Starostwie Powiatowym w Starachowicach. Każdy uczestnik otrzymuje materiały papiernicze i edukacyjne.  Cały kurs trwa 60 godzin lekcyjnych. Są one realizowane w ciągu 6 tygodni.

Naukę języka polskiego prowadzą nauczycielki III Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Realizacja tego zadania w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” została zlecona Powiatowej Spółdzielni Socjalnej Integracja.

W czasie trwania nauki, zapewniona jest opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi uczestników projektu.

Projekt “Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z partnerów tego projektu jest Powiat Starachowicki.

Безкоштовні курси польської мови доступні для людей,які приїхали з України до Шьвєнтокшиського воєвудства після 24 лютого 2022р.,через збройний конфлікт,що триває в цій країні.Загалом це буде аж 200 осіб.Перші чотири групи по 10 учасників вже почали навчання,наступна організовується.Заняття відбуваються в Старостві Повітовому в Стараховіце.Кожен учасник отримує канцтовари та навчальні матеріали.Курс триває 60 навчальних годин.Вони реалізуються протягом 6 тижнів.

Польської мови навчають викладачі III Liceum Ogólnokształcącego в Стараховіце. Реалізація цього завдання в рамках проекту"Шьвєнтокшискє для України"була доручена Повітовій Спілці Соціальній Інтеграція.

Під час навчання здійснюється догляд за дітьми та особами,які знаходяться на утриманні учасників проекту.

Проект"Шьвєнтокшискє для України"реалізується Шьвєнтокшискім Воєвудством/Маршалковським управлінням Шьвєнтокшиського Воєвудства/Регіональним Центром  Соціальної Політики в Кєльце в рамках Регіональної Операційної Програми Шьвєнтокшиського Воєвудства на 2014-2020 рр.в рамках Пріоритетної Осі 9-Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю.,Діяльність 9.1 Активна інтеграція,що підвищує працездатність.Проект співфінансується Європейським Союзом у рамках Європейського соціального фонду.Одним із партнерів є Стараховицький Повіт.