Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
wtorek, 28 kwietnia 2020 10:32

Starostwo Powiatowe w Starachowicach nie zmienia zasad swojego dotychczasowego funkcjonowania. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem, nadal podstawową formą kontaktu z urzędem pozostaje kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem platformy ePUAP. Wyjątkiem są sprawy niezbędne z zakresu komunikacji i budownictwa, które od 22 kwietnia br. załatwia się osobiście, ale po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W sytuacjach wyjątkowych, możliwa jest osobista wizyta w starostwie, ale po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców bardzo prosimy aby w ten sposób załatwiać wyłącznie sprawy pilne, których nie da się załatwić bez osobistej wizyty w urzędzie.
Wyjątkiem są sprawy niezbędne, związane z: wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów komunikacyjnych; a także decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska. Te sprawy od 22 kwietnia br. załatwiane są osobiście. Ale również po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie dnia i godziny takiej wizyty w starostwie.
Urząd zobligowany jest do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Dlatego do budynku starostwa wpuszczane są pojedynczo osoby, które wcześniej umówiły się na wizytę. Zapewniony jest dla nich płyn do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek przez interesantów. Obsługa odbywa się na parterze, przy okienku kancelarii ogólnej, gdzie schodzą pracownicy merytoryczni z poszczególnych wydziałów (w zależności od sprawy). W chwili obsługiwania na korytarzu może przebywać tylko jedna osoba.
Wyjątkiem jest wydawanie dowodów i odbiór tablic rejestracyjnych, które odbywa się przez boczne wejście do Wydziału Komunikacji i Dróg - od strony pogotowia, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Równocześnie przypominamy o wydłużonych terminach (do 180 dni) na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także zachowaniu ważności prawa jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, szkoleń okresowych, badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, czy pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, których termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na dopełnienie formalności kierowcy mają 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii należy dopełnić formalności.
Poniżej zamieszczamy szczegółowy wykaz telefonów do starostwa powiatowego, podkreślając że w sprawach innych niż sprawy z zakresu komunikacji i budownictwa, podstawową formą kontaktu pozostaje nadal kontakt telefoniczny, elektroniczny oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Obszar działania

Rodzaj sprawy

Jak załatwić sprawę

Kontakt

Komunikacja

Prawa Jazdy /Uprawnienia/ Ośrodki Szkolenia Kierowców

Osobiście - wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu umówienia wizyty w urzędzie.

(41) 276 09 03

Rejestracja /przerejestrowanie pojazdów

Osobiście - wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu umówienia wizyty w urzędzie.

(41) 276 09 33

(41) 276 09 05

Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego pojazdów, wtórniki, adnotacje - gaz, hak itp.

Osobiście - wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu umówienia wizyty w urzędzie.

(41) 276 09 04

Zbycie/nabycie pojazdu

 • Osobiście - wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu umówienia wizyty w urzędzie.
 • Poprzez skrzynkę - umiejscowioną przy bocznym wejściu do Wydziału Komunikacji i Dróg - od strony pogotowia.
 • Drogą pocztową.
 • Za pośrednictwem platformy ePUAP.

(41) 276 09 04

SP_STCE/skrytkaESP

Transport (Licencje i Zezwolenia), Transport publiczny

 • Osobiście - wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu umówienia wizyty w urzędzie.
 • Drogą pocztową.
 • Poprzez skrzynkę elektroniczną.

(41) 276 09 38

e-mail: [email protected]

Organizacja Ruchu na drogach Powiatowych / Stacje Kontroli Pojazdów

 • Osobiście - po uprzednim kontakcie telefonicznym
  w celu umówienia wizyty w urzędzie.
 • Drogą pocztową.

(41) 276 09 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja

Wydawanie wypisów
i wyrysów z operatu ewidencyjnego

Wnioski należy składać:

 • Drogą pocztową.
 • Za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Poprzez skrzynkę – umiejscowioną przy wejściu głównym do budynku.
 • W wyjątkowych sytuacjach - w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu.

Wysyłka dokumentów - na adres wskazany we wniosku,
w wyjątkowych sytuacjach - odbiór w urzędzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

(41) 276 09 07

SP_STCE/skrytkaESP

Sprzedaż materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
(mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna)

Wnioski należy składać:

 • Drogą pocztową.
 • Za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Poprzez skrzynkę – umiejscowioną przy wejściu głównym do budynku.
 • W wyjątkowych sytuacjach - w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu.

Wysyłka dokumentów - na adres wskazany we wniosku,
w wyjątkowych sytuacjach - odbiór w urzędzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Mapa zasadnicza

(41) 276 09 08

 

Mapa ewidencyjna

(41) 276 09 07

 

SP_STCE/skrytkaESP

Obsługa rzeczoznawców majątkowych (wydawanie danych
z rejestru cen nieruchomości tylko
w postaci elektronicznej)

Wnioski należy składać:

 • Drogą pocztową
 • Za pośrednictwem platformy ePUAP
 • Poprzez skrzynkę – umiejscowioną przy wejściu głównym do budynku.

 

Przekazanie baz danych rcwin - na adres e-mail.

(41) 276 09 07

e-mail: [email protected]

SP_STCE/skrytkaESP

Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego

(przyjmowanie zgłoszeń robót
i wydawanie materiałów pzgik; weryfikacja operatów geodezyjnych)

Złożenie zgłoszenia:

 • Drogą pocztową.
 • Drogą elektroniczną (Geoportal),
 • W wyjątkowych sytuacjach - w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Przekazywanie operatów do weryfikacji - drogą pocztową,  możliwe w urzędzie po uzgodnieniu telefonicznym.

(41) 276 09 08

Przeprowadzanie narad koordynacyjnych

(tylko
 w formie elektronicznej)

Wnioski i dokumentację należy składać:

 • Drogą pocztową.
 • Poprzez skrzynkę – umiejscowioną przy wejściu głównym do budynku.
 • W wyjątkowych sytuacjach - w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu.

 

(41) 276 09 08

Nieruchomości, leśnictwo
i ochrona środowiska

Zadania

określone przepisami prawa
z uwzględnieniem ustawy tzw. tarczy antykryzysowej

Interesanci przyjmowani są po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.

Sprawy z zakresu leśnictwa, ochrony środowiska, ochrony przyrody, odpadów-

(41) 276 09 34

Sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, gospodarki nieruchomościami

(41) 276 09 35

Pomoc społeczna

Organizacje pozarządowe

 • Telefonicznie
 • Pocztą elektroniczną.

668 302 162

(41) 276 09 44

(41) 276 09 43

e-mail: [email protected]

Pracodawcy – środki PFRON

Osoby niepełnosprawne – środki PFRON

Orzekanie
o niepełno- sprawności

Orzeczenia
o niepełnosprawności

Przekazanie dokumentacji (oryginał i kserokopia) drogą pocztową lub pozostawiając w skrzynce umieszczonej przy wejściu do budynku Powiatowego Zespołu, przy ul. Glinianej 10A.

(41) 275 42 32

604 221 107

Nieodpłatna pomoc prawna
i poradnictwo obywatelskie

Świadczenie nieodpłatnych porad prawnych

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • Telefonicznie.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu – wniosek taki może być złożony przez telefon.

(41) 276 09 19

e-mail: [email protected]

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 • sprawy konsumenckie,
 • porady prawne,
 • wystąpienia do przedsiębiorców,
 •  informacje dla konsumentów
 • Telefonicznie
 • Pocztą elektroniczną
 • Drogą pocztową

(41) 276 09 30

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

Rejestracja osób bezrobotnych

 • Telefonicznie
 • Pocztą elektroniczną.

 

Sekretariat

(41) 273 62 00
 

Fax

(41) 273 62 60


Informacja

(41) 273 62 01


Rejestracja osób bezrobotnych

(41) 273 62 03

(41) 273 62 05
(41) 273 62 10


Pośrednictwo pracy dla pracodawców

(41) 273 62 25
 

Zatrudnianie cudzoziemców
(41) 273 62 28

 

Staże, dotacje, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

(41) 273 62 30
 

Szkolenia, prace interwencyjne, KFS, studia podyplomowe

(41) 273 62 36

 

e-mail: [email protected]

[email protected]

Potwierdzanie gotowości do  podjęcia pracy

 • Telefonicznie.
 • Pocztą elektroniczną.
 • Drogą pocztową.

Sprawy związane z uzyskaniem ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnego i członków rodziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Telefonicznie.
 • Pocztą elektroniczną.
 • Drogą pocztową.
 • Poprzez skrzynkę – umiejscowioną przy wejściu głównym do budynku PUP

Zgłoszenie podjęcia zatrudnienia, uzyskania świadczeń emerytalnych, rentowych, z opieki społecznej

Prośba o wydanie zaświadczenia

Zlecenie przekazywania świadczenia na konto

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Sprawy związane z zatrudnianiem cudzoziemców

Zgłoszenia i realizacja ofert pracy

Przyjmowanie i realizacja wniosków dot. Tarczy Antykryzysowej:

- pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców,

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Realizacja instrumentów na bazie dotychczas przyjętych wniosków w uzasadnionych przypadkach.

Podpisywanie umów o strategicznym dla gospodarki charakterze lub w uzasadnionej przez wnioskodawcę sytuacji:

- staże,

- prace interwencyjne,
- refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy
.

Informacje dotyczące wszelkich spraw załatwianych w PUP

 • Telefonicznie.
 • Pocztą elektroniczną.
 • Drogą pocztową.

Zarząd Dróg Powiatowych

Pełny zakres działalności jednostki

 • Telefonicznie.
 • Pocztą elektroniczną.
 • Drogą pocztową.
 • Za pośrednictwem platformy ePUAP
 • Faxem
 • W wyjątkowych sytuacjach - w urzędzie po telefonicznym uzgodnieniu.

Tel. (41) 273 02 20

Fax (41) 273 02 28

e-mail: [email protected]